Współpraca z nauką i biznesem

CBR współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi oraz firmami medycznymi w Polsce i za granicą w tym m.in.:

  • Cardiovascular Research Foundation, New York, USA
  • Texas Heart Institute, San Antonio, Texas, USA
  • Centrum Materiałów Węglowych i Polimerowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu
  • Zakład Radiobiologii Doświadczalnej i Klinicznej Instytutu Onkologii w Gliwicach
  • Uniwersytet Medyczny w Ostrawie
  • Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej
  • Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
  • WASKO S.A.
  • Balton Sp. z o.o.

Współpraca z zagranicą obejmuje przede wszystkim szkolenia lekarzy i stażystów, wymianę doświadczeń, jak również współudział jednostek zewnętrznych w badaniach naukowych prowadzonych w CBR AHP. Obecne kierownictwo CBR odbyło ponad 2 letni staż naukowy w podobnej jednostce badawczej w Nowym Jorku. Kolejni pracownicy CBR sukcesywnie odbywają staże ww. miejscu.

Zapytanie ofertowe nr 6/RESTORE/2019 z dnia 30.08.2019 r. na zatrudnienie osoby w charakterze badacza w badaniu klinicznym.

Pobierz zapytanie

Pobierz protokół

Pobierz umowę

Pobierz rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcia konkursu 6 OPUS 2019 na usługę wytworzenia mikrosfer zawierających SDF – 1 alfa

Pobierz rozstrzygnięcie

Zapytanie ofertowe nr 6 OPUS 2019 na usługę wytworzenia mikrosfer zawierających SDF - 1 alfa

Pobierz zapytanie

Poprawiony załącznik nr 3 do zapytania ofertowe nr 6/OPUS/2019 z dnia 02.07.20

Zapytanie ofertowe nr 5/OPUS/2019 z dnia 03.06.2019 na sukcesywną dostawę SDF 1a

Zapytanie_ofertowe_5_2019_Opus_SDF.pdf

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 5/RESTORE/2019 z dnia 11.04.2019

Pobierz unieważnienie

Zapytanie ofertowe nr 5/RESTORE z 11.kwietnia 2019 -ocena obrazowania

zapytanie_ofertowe_-_ocena_obrazowania_11.04

wzor_umowy.pdf

Rozstrzygnięcie konkursu na dostawę rurek biodegradowalnych 3/2019

Rozstryzgnicie_konkuru_na_dostawe_rurek_biodegradowalnych.pdf

Zapytanie ofertowe nr 3/2019 na dostawy 100 polimerowych biodegradowalnych rurek.

zapytanie_ofertowe_-_rurki_biodegradowalne.pdf

Zapytanie oferowe nr 3/RESTORE/2019 z dnia 18.02.2019 na włączenie do 200 pacjentów do badania klinicznego oraz prowadzenie obserwacji pacjentów

Pobierz zapytanie ofertowe  

Przedłużenie terminu zapytania ofertowego

Pobierz przedłużenie

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 18.02.2019 na włączenie do 200 pacjentów do badania klinicznego oraz prowadzenie obserwacji pacjentów

Pobierz rozstrzygnięcie

Zapytanie ofertowe nr 4/RESTORE/2019 z dnia 18.02.2019 na włączenie do 20 pacjentów do badania klinicznego oraz wykonanie obrazowania IVUS NIRS

Pobierz zapytanie ofertowe

Przedłużenie terminu zapytania ofertowego

Pobierz przedłużenie

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 18.02.2019 na włączenie do 20 pacjentów do badania klinicznego oraz wykonanie obrazowania IVUS NIRS

Pobierz rozstrzygnięcie

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 2/RESTORE/2019 z dnia 07.01.2019

Pobierz unieważnienie

Zapytanie ofertowe nr 2/RESTORE/2019 z dnia 07.01.2019 na włączenie do 20 pacjentów do badania klinicznego oraz wykonanie obrazowania IVUS NIRS

Pobierz zapytanie oferowe

Pobierz dokumenty uzupełniające:

Wzór umowy

Świadoma zgoda Pacjenta

Protokół

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/RESTORE/2019 z dnia 07.01.2019

Pobierz unieważnienie

Zapytanie oferowe nr 1/RESTORE/2019 z dnia 07.01.2019 na włączenie do 200 pacjentów do badania klinicznego oraz prowadzenie obserwacji pacjentów

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz dokumenty uzupełniające:

Wzór umowy

Świadoma zgoda Pacjenta

Protokół

Unieważnienie zapytania ofertowego na usługę wykonania audytu zewnętrznego Apollo

Pobierz unieważnienie

Zapytanie ofertowe nr 1/Apollo/2018 z dnia 12.12.2018 na usługę wykonania audyty zewnętrznego

Pobierz zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 4/OPUS/2018 na świadczenie usług badań laboratoryjnych

Pobierz zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenie usług badań laboratoryjnnych nr 4/OPUS/2018

Pobierz wyniki

Zapytanie ofertowe nr 3/OPUS/2018 na świadczenie usług badań laboratoryjnych

Pobierz zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenie usług badań laboratoryjnych nr 3/OPUS/2018

Pobierz wyniki

Zapytanie ofertowe nr 2/OPUS/2018 na sukcesywną dostawę SDF 1 z dnia 06.06.2018 r.

Pobierz zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na sukcesywną dostawę SDF 1

Pobierz wyniki

Zapytanie ofertowe nr 1/OPUS/2018 na usługę syntezy polimerów z dnia 13.04.2018 r.

Pobierz zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na usługę syntezy polimerów

Pobierz wyniki

Zapytanie ofertowe nr 3/4/2018  na usługi kancelarii patentowej w ramach projektu InFlow z dnia 12.04.2018 r.

Pobierz zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie konkursu na usługi kancelarii patentowej (zapytanie ofertowe nr 3/4/2018)

Pobierz wyniki

Zapytanie ofertowe nr 2/3/2018 na usługi kancelarii patentowej w ramach projektu InFlow z dnia 28.03.2018 r.

Pobierz zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach projektu InFlow

Pobierz wyniki

Zapytanie ofertowe nr 03/RESTORE/2017 z dnia 15.11.2017 r.

Pobierz zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie konkursu 3/RESTORE/2017

Pobierz wyniki

Zapytanie ofertowe BSMStent z dnia 21.12.2017 r.

Pobierz zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie konkursu ofert BSMStent

Pobierz wyniki

Zapytanie ofertowe Apollo z dnia 21.12.2017 r.

Pobierz zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie konkursu ofert Apollo

Pobierz wyniki

Zapytanie ofertowe 04/RESTORE/2017 z dnia 21.12.2017 r.

Pobierz zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie konkursu 04/RESTORE/2017

Pobierz wyniki