Współpraca z nauką i biznesem

CBR współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi oraz firmami medycznymi w Polsce i za granicą w tym m.in.:

  • Cardiovascular Research Foundation, New York, USA
  • Texas Heart Institute, San Antonio, Texas, USA
  • Centrum Materiałów Węglowych i Polimerowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu
  • Zakład Radiobiologii Doświadczalnej i Klinicznej Instytutu Onkologii w Gliwicach
  • Uniwersytet Medyczny w Ostrawie
  • Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej
  • Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
  • WASKO S.A.
  • Balton Sp. z o.o.

Współpraca z zagranicą obejmuje przede wszystkim szkolenia lekarzy i stażystów, wymianę doświadczeń, jak również współudział jednostek zewnętrznych w badaniach naukowych prowadzonych w CBR AHP. Obecne kierownictwo CBR odbyło ponad 2 letni staż naukowy w podobnej jednostce badawczej w Nowym Jorku. Kolejni pracownicy CBR sukcesywnie odbywają staże ww. miejscu


Zapytanie ofertowe nr 03/RESTORE/2017 z dnia 15.11.2017 r.

Pobierz zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie konkursu 3/RESTORE/2017

Pobierz wyniki

Zapytanie ofertowe BSMStent z dnia 21.12.2017 r.

Pobierz zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie konkursu ofert BSMStent

Pobierz wyniki

Zapytanie ofertowe Apollo z dnia 21.12.2017 r.

Pobierz zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie konkursu ofert Apollo

Pobierz wyniki

Zapytanie ofertowe 04/RESTORE/2017 z dnia 21.12.2017 r.

Pobierz zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie konkursu 04/RESTORE/2017

Pobierz wyniki