INTERCARD

AHPIntercard został utworzony w 2005 r oku z myślą o rozwijaniu systemu kardiologii inwazyjnej w Polsce południowej. W skład spółki wchodzą cztery nowoczesne Centra Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii: w Nowym Sączu, Nowym Targu, Krośnie i Pińczowie. Dysponują najnowocześniejszym sprzętem oraz zespołem wykwalifikowanych specjalistów. Intercard posiada również poradnie kardiologiczne w Nowym Sączu, Pińczowie oraz Nowym Targu. Do głównych zadań placówek należy diagnostyka oraz leczenie chorób serca i naczyń niechirurgicznymi technikami przezskórnymi. Techniki te pozwalają m.in. na wykrycie miażdżycowych zwężeń tętnic, a następnie na ich poszerzenie i przywrócenie prawidłowego przepływu krwi w mięśniu sercowym. Jest to leczenie zapobiegające zawałom serca. Zabiegi nie wymagają długich hospitalizacji oraz umożliwiają szybką rehabilitację i w większości przypadków powrót do pełnej aktywności życiowej.

Więcej na Więcej